torsdag 29 juli 2010

Att kunna fatta hur en Sudburyskola påverkar

Jag har läst de flesta böcker publicerades av Sudbury Valley Press. De handlar om det vardagliga livet i skolan, om teorierna och de filosofiska tankar som ligger bakom skolans utveckling, och erfarenhet grupper har haft med att etablera en liknande skola där de bor. Det finns också en hel del information om före detta elever, båda statistik och åsikter. Ungefär varje 10 år har det gjorts en undersökning av dessa elever; vad de sysslar med, hur de tänker på deras skolgång, vad de har för åsikter kring många av vikitgaste ämnen i livet - arbete, äktenskap och relationer, samhälle, till och med meningen med livet. En sådan bok heter "Legacy of Trust", som är full med intervjuer som verkligen öppnar ögonen för en. Medan man läser, börjar man uppfattar vad det betyder att lämna barn att sköta sig själva, och inte försöka styra de hela tiden. I boken finns det ett bihang, som innehåller en artikel skrivit av en kvinna som arbetade då som engelsk professor vid universitet. Hon hade börjat fundera över hur hon kunde motivera sina studenter mer, över relationen mellan henne och sina elever, och över sin sons kommande skolgång. Hon upptäckt då SVS, och var med om en rad intervjuer som gjordes 1972. I rapporten skrev hon några mycket värdefulla inlägg, som jag ville citera här:

"I had first approached these interviews with some fairly conventional notions of success and failure and with a traditional scale of values for different types of activities. But I found myself becoming more interested in how these people saw themselves, what led them to do the things they did, how they handled the situations they were in, and what made them persevere, or change their positions."

"In conclusion, I would like to say that after listening to these people talk about what they were doing, how they came to be doing it, and the factors and insights that went into their immediate and long range plans, I found myself discarding my conventional expectations and looking at very different things - at qualities like self-awareness, intitiative, motivation, responsibility, perseverance, patience and vision."

Det är just sådana saker som inte går att undervisa, men är så värdefulla i livet. En traditionell skolgång brukar gör inget för att främja sådana egenskaper hos elever, utan vanligtvis tvärtom.

lördag 17 juli 2010

Skillnaden mellan en Sudbury skola och andra "alternativa" skolor - klicka här

Idag hittade jag en väldigt klar beskrivning av hur en Sudbury skola skiljer sig från andra sorts skolor som oftast nämns i debatten om "annorlunda" skolor: Montessori, Waldorf, Progressiva, Hemundervisning, Elevråd i kommunala skolor...

torsdag 15 juli 2010

Den nya skollagen

Jag blev arg med regeringens förslag till ny skollag... Kanske för starkt uttryckt i den här artikeln (klicka på titeln) publicerad på Newsmill den 20:e juni 2010, men ändå...

Förslaget heter "För kunskap, valfrihet och trygghet". I denna informationstid är det mycket möjligt att folket kommer att förstå att när politikerna framför att anledningen till ett nytt lagförslag är valfrihet, betyder det egentligen tvärtom. För så är det ju ‐ med tanke på lagens förbjud om hemundervisning, tar man bort valfrihet i valfrihetens namn.

Om mitt förslag för en Sudbury skola i Sverige, skrev Erik Scheller från Utbildningsdepartementet att "regeringen prioriterar likvärdighet för barnen framför valfrihet för föräldrar". Om man skulle tolka det cyniskt, låter det som regeringen använder sin makt för att påverka barnens förståelse av omvärlden, medan deras föräldrar får inte något val i sina egna barns utveckling. Det är ironiskt, eftersom det är föräldrarna som får böter om de vägrar acceptera detta. Faktiskt, låter det inte som ett uttalande från de "nya" moderaterna, utan från en kommunistisk regering där alla måste tänka på samma sätt, enligt bestämda regler. Man undrar vems trygghet det är som rubriken till förslaget refererar till ‐ det verkar inte vara barnens eller föräldrarnas, utan regeringens.

Jag hoppas att september valet leder till en ny regering, som är mer för kreativitet och mot auktoritet, och som river upp den nya, tråkiga skollagen.