torsdag 29 juli 2010

Att kunna fatta hur en Sudburyskola påverkar

Jag har läst de flesta böcker publicerades av Sudbury Valley Press. De handlar om det vardagliga livet i skolan, om teorierna och de filosofiska tankar som ligger bakom skolans utveckling, och erfarenhet grupper har haft med att etablera en liknande skola där de bor. Det finns också en hel del information om före detta elever, båda statistik och åsikter. Ungefär varje 10 år har det gjorts en undersökning av dessa elever; vad de sysslar med, hur de tänker på deras skolgång, vad de har för åsikter kring många av vikitgaste ämnen i livet - arbete, äktenskap och relationer, samhälle, till och med meningen med livet. En sådan bok heter "Legacy of Trust", som är full med intervjuer som verkligen öppnar ögonen för en. Medan man läser, börjar man uppfattar vad det betyder att lämna barn att sköta sig själva, och inte försöka styra de hela tiden. I boken finns det ett bihang, som innehåller en artikel skrivit av en kvinna som arbetade då som engelsk professor vid universitet. Hon hade börjat fundera över hur hon kunde motivera sina studenter mer, över relationen mellan henne och sina elever, och över sin sons kommande skolgång. Hon upptäckt då SVS, och var med om en rad intervjuer som gjordes 1972. I rapporten skrev hon några mycket värdefulla inlägg, som jag ville citera här:

"I had first approached these interviews with some fairly conventional notions of success and failure and with a traditional scale of values for different types of activities. But I found myself becoming more interested in how these people saw themselves, what led them to do the things they did, how they handled the situations they were in, and what made them persevere, or change their positions."

"In conclusion, I would like to say that after listening to these people talk about what they were doing, how they came to be doing it, and the factors and insights that went into their immediate and long range plans, I found myself discarding my conventional expectations and looking at very different things - at qualities like self-awareness, intitiative, motivation, responsibility, perseverance, patience and vision."

Det är just sådana saker som inte går att undervisa, men är så värdefulla i livet. En traditionell skolgång brukar gör inget för att främja sådana egenskaper hos elever, utan vanligtvis tvärtom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar