söndag 5 september 2010

Om Matte <> On Maths

Varje gång man börjar prata om en Sudburyskola, kommer någon med frågor om Matte. Hur ska barnen lär sig just denna särskilt viktig kunskap om man inte schemalägger mattelektioner?

Här finns svaret. Från Free at Last av Daniel Greenberg.

Every time you start talking about a Sudbury school, someone brings up the question of Maths. How will children learn this particularly important knowledge if you don’t schedule timetabled maths lessons?

Here is the answer, from Daniel Greenberg’s Free at Last.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar